V začetku leta 2018, natančneje s 1. januarjem 2018, so prišle v veljavo nove določbe v družinskem zakoniku, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze. Na kratko bom povzela s strani ministerstva za javno upravo ter dodala moje želje po še večji spremembi.

SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE

Zakonska zveza se sklene v uradnih prostorih in med uradnim časom. Datum sklenitve zakonske zveze izbereta zakonca sama med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se bodoča zakonca odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.

Obletnica poroke

Foto: Alen Karupovič

Novi pravilnik o sklepanju zakonske zveze in obletnicah poroke, prinaša spremembe tudi pri terminih za sklepanje zakonske zveze. Te ni več mogoče skleniti na praznik in ne na dela prost danZakonska zveza se sklepa v uradnih prostorih, ki jih določijo upravne enote. Upravne enote vsaj en dan v tednu v času uradnih ur zagotavljajo možnost sklepanja zakonskih zvez na svojem sedežu, določijo pa tudi uradni čas sklepanja zakonskih zvez ob sobotah (v časovnem razponu najmanj petih ur, med 10.00 in 19.00 uro).

Zunaj uradnih prostorov in zunaj uradnega časa pa jo je mogoče skleniti v dveh primerih.

  1. Če bodoča zakonca ne moreta do uradnih prostorov (npr. invalidnost, ni dvigala itd.). V tem primeru sredstva za kritje stroškov zagotovi državni proračun.
  2. Če si želita skleniti zakonsko zvezo izven uradnega prostora ali izven uradnega časa in sta za to pripravljena poravnati stroške v višini 170,00 evrov.

Upravna enota lahko zavrne vlogo za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov oz. zunaj uradnega časa, če bi bila taka sklenitev težko izvedljiva, lokacija ni dostopna z avtomobilom itd.

STARE DOLOČBE

Do konca leta 2017 je bilo možno zakonsko zvezo skleniti pred dvema pričama, pred matičarjem in pooblaščencem. Pooblaščenec je lahko načelnik upravne enote oz. oseba, ki jo je le ta pooblastil. V kolikor je imel par željo po pooblaščencu iz druge občine, druge osebe, kot je bila določena s strani upravne enote, je moral pri prijavi (zapisniku) vložiti tudi prošnjo po drugem pooblaščencu.

NOVE DOLOČBE

Nove določbe prinašajo te novosti:

  • ni potrebno imeti prič
  • pri sklenitvi zakonske zveze je lahko prisoten zgolj matičar
  • župani imajo po novem avtomatično pooblastilo za sklepanje zakonske
  • družinski zakonik omogoča ponovitveno slovesnost ob jubileju sklenitve zakonske zveze, vendar je treba plačati stroške zanjo v višini 170 evrov

MOJE ŽELJE PO ŠE VEČJIH SPREMEMBAH

Nove določbe so dobrodošle zaradi izbire prič, saj nam omogočajo, da se parom ni več potrebno obremenjevati z izbiro prič. Seveda je to le v primeru civilne poroke, pri cerkveni poroki pa so priče še vedno potrebne. Drugo pomembno spremembno, ki se navezuje na pooblaščenca zelo podpiram. Ta določba bi nam v preteklih letih prišla kar nekajkrat prav, saj smo imeli zaradi premalo pooblaščencev kar nekaj težav in nam niso hoteli takoj potrditi ure obreda.

IZBIRA MATIČARJA – ali bodo pari lahko kdaj sami izbrali matičarja?

Sama si želim še spremembe še pri izbiri matičarja. Poročni dan se zgodi le enkrat v življenju in zato so želje para, da ju poroči oseba, ki ju vsaj malo pozna. Želijo si bolj osebnega obreda, govora, ki delno povzame njuno skupno pot itd.

Skozi vsa ta leta sem spoznala ogromno matičarjev in njihovih govorov. Nekateri med njimi me vedno spravijo v jok, nekatere pa komaj poslušam. Le zakaj se slednji ne potrudijo in dodajo malo čustev v svoj govor, zakaj ne povprašajo para po njihovi zgodbi, zakaj jim je vsak dodaten vložek v govor tako odveč. Res je, da nam le ti matičarji, kar povedo, da jim je to sobotno delo odveč.

Moj predlog je, da bi par prišel na zapisnik, na upravno enota, tako kot prihaja sedaj. Matičarja pa bi si izbral po svojih željah. V tem primeru si želim privatne matičarje, ki si bodo vzeli čas za par in šli z njim na pijačo ter bodo skrbeli, da bo poročni obred res izpeljan po željah para.

Kako se vam zdi moja želja?

Uživajte v načrtovanju,

Vaša Petra

 

civilna porokasklenitev zakonske zvezematičardokumenti za poroko

Objavila Petra Starbek

Poročna svetovalka Petra Starbek je izkušena organizatorka porok, ki je svoje življenje, poleg možu in sinovoma, posvetila porokam. Pri svojem delu je zelo natančna, odločna ter veliko časa posveti dovršenosti dogodka in detajlom. Nenehno se izobražuje, obiskuje poročne dogodke, v Sloveniji in tujini ter odkriva nove stvari, ki jih lahko ponudi na slovenskem poročnem trgu. Poročni seminar je že en dogodek, ki je zrasel v njeni glavi. Sedaj pa lahko prebirate še njena razmišljanja o vsem kar se tiče porok.

Deli z ostalimi

Pusti komentar

Spoštovani bralci in pisci komentarjev. Veseli smo vaših odzivov in mnenj.

Vendar pa anonimnost piscev omogoča tudi sovražni govor, žalitve in natolcevanja. Tega ne želimo omogočati, zato bo vsak komentar pred objavo pregledan in potrjen s strani moderatorja.

Prosimo vas, da se pri komentarjih držite teme, o kateri piše avtor v prispevku, in da niste žaljivi. Hvala za razumevanje.


Scroll to Top